(1)
Shah Parviz; Dr.Zar Gul; Sarzamin khan. A Research Review and Contemporary Significance of the Biographies Related to Afiq in Tafsir Fahm Al-Qur’an: تفسیر فہم القرآن میں واقعہ افک سے متعلقہ واردروایات ِسیرت کا تحقیقی جائزہ اور عصری معنویت. AERJ 2022, 2, 72-85.